Các Bot Giao dịch Thuật toán cho Lợi thế Bất công (SẮP RA MẮT)

Trong Quý 4 năm 2023, chúng tôi sẽ giới thiệu các bot giao dịch thuật toán cho người dùng FINNEX, mang đến cho họ lợi thế bất công trong hoạt động giao dịch của mình.

Người vay trên giao thức NEXUS sẽ được hưởng lợi từ việc giảm 50% phí, tạo ra một hệ sinh thái cộng sinh thúc đẩy việc vay mượn.

Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một hệ sinh thái siêu dApp ưu tiên thành công và thịnh vượng của người dùng, đảm bảo cơ hội công bằng cho tất cả.