nền tảng của chúng tôi

Chúng tôi hiểu rằng bảo mật và tuân thủ là rất quan trọng trong thế giới tài chính. Tại FINNEX, chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của bạn. Nền tảng của chúng tôi được xây dựng trên công nghệ blockchain hàng đầu ngành và các quy trình tuân thủ của chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn quy định toàn cầu.

Lưu trữ Lạnh

Đa số tài sản kỹ thuật số của chúng tôi được lưu trữ ngoại tuyến trong các ví lạnh an toàn, được kiểm tra, giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép.

Tuân thủ KYC và AML

Chúng tôi ưu tiên tuân thủ các quy định Vận động Khách hàng (KYC) và Chống Rửa tiền (AML) để đảm bảo một môi trường an toàn và bảo mật cho tất cả người dùng của chúng tôi.