Giải pháp thu nhập

Nếu bạn đang tìm kiếm thu nhập thụ động từ tài sản tiền điện tử của mình, nền tảng cho vay của chúng tôi cung cấp cơ hội cho bạn cho vay các loại tiền điện tử của mình và nhận lãi suất hấp dẫn. Với giao thức cho vay an toàn và tự động của chúng tôi, bạn có thể đa dạng hóa danh mục và tạo ra lợi nhuận ổn định.

Cho vay tiền điện tử

Kiếm lãi bằng cách cho vay tài sản kỹ thuật số của bạn cho những người vay cần, trong khi hợp đồng thông minh của chúng tôi đảm bảo giao dịch an toàn và đáng tin cậy.

Yield Farming

Tham gia vào các giao thức cho vay và vay mượn phi tập trung để tối đa hóa thu nhập thông qua việc cung cấp thanh khoản và stake.