Nâng cao Hành trình Defi của bạn với FNX, Token Hệ sinh thái cho FINNEX Ecosystem.

Khoản vay Stablecoin

FNX áp dụng tiêu chuẩn BEP 20 và là token cho hệ sinh thái của chúng tôi.

Hệ sinh thái FINNEX

Số lượng giới hạn

FNX chỉ được phân phối thông qua việc phát hành cho các Cổ đông FIDAO và được mua bởi những người cho vay tích cực giúp xây dựng cộng đồng FINNEX.

Đặc quyền FNX

Nhận quyền truy cập ưu tiên và giảm giá độc quyền với FNX. Hãy là một trong những công ty được đặc quyền khi bạn sở hữu một phần của nền tảng FINNEX quyết định các quyết định quan trọng điều hướng tương lai của FINNEX và DeFi

Sắp ra mắt

Bán Token

Khám phá các dự án token được lựa chọn cẩn thận với tiềm năng sinh lợi cao, cho phép bạn đầu tư vào các dự án blockchain đột phá.

Staking

Tham gia vào hoạt động staking để kiếm phần thưởng và đóng góp vào an ninh và quản trị của các mạng blockchain khác nhau.