FINNEX cung cấp các lối đi đầu tư khác nhau để giúp bạn phát triển tài sản và khám phá cơ hội mới trong không gian DeFi.

FiDAO Sở hữu một phần tương lai

FINNEX

FINNEX tự hào mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội trở thành cổ đông trong công ty chúng tôi thông qua FIDAO (Tổ chức Tự trị Phi tập trung của FINNEX).

Với FiDAO, các nhà đầu tư có thể mua cổ phần trong công ty chúng tôi và trở thành cộng sự, có quyền bỏ phiếu và tham gia vào quyết định.

Ngoài quyền sở hữu, chủ sở hữu FiDAO cũng sẽ được hưởng cổ tức hàng tháng, dựa trên hiệu suất của công ty.

Việc sử dụng DAO cung cấp một cách透明 và an toàn cho các nhà đầu tư tham gia vào thành công của FINEX, đồng thời duy trì tính phi tập trung và cộng đồng của hệ sinh thái DeFI.